Lär känna arbetssäkerhet och dess relation till BPJS

Även om de alltid måste arbeta professionellt och uppfylla målen, måste arbetarna alltid prioritera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta har också reglerats och garanterats av regeringen genom lag. Arbetshälsa och säkerhet är en serie insatser och ansträngningar för att skapa en arbetsmiljö som är säker från risken för fysiska, psykiska och känslomässiga olyckor. Detta görs för att ge arbetstagarna skydd, särskilt när det gäller säkerhet och hälsa.

Arbetssäkerhetslagar i Indonesien

Arbetarskyddslagen säkerställer assistans för arbetare. Tillämpningen av arbetsmiljöprotokoll i enlighet med reglerna kommer att säkerställa att arbetarna utför sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsresultat och arbetsproduktivitet kommer också att garanteras, vilket innebär fördelar för alla parter. Enligt artikel 3 i lag nr 1 från 1970 om arbetarskydd måste arbetssäkerhetsprotokoll upprättas genom att uppfylla standarder som syftar till att:
 • Ge möjligheter för arbetare att rädda sig själva i händelse av brand eller annan händelse som äventyrar deras säkerhet
 • Ge hjälp när arbetare råkar ut för en olycka
 • Ge personalen personlig skyddsutrustning
 • Förhindra och kontrollera uppkomsten av temperatur, fuktighet, damm, smuts, rök, ånga, gas, vindbyar, väder, ljus eller strålning, ljud och vibrationer som äventyrar arbetssäkerheten
 • Förebygga och kontrollera förekomsten av yrkessjukdomar, både fysiska och psykiska, förgiftning, infektion och överföring
 • Få tillräcklig och lämplig belysning under arbetet
 • Säkerställ god luftcirkulation
 • Upprätthåll renlighet, hälsa och ordning under arbetet
 • Säkerställande av säkerhet och smidig drift av arbetsprocessen
 • Förhindra att arbetare utsätts för farlig elektrisk ström
 • Förebygga och minska olyckor och explosionsrisker
 • Förebygga, minska och släcka bränder
Arbetsgivare ska också alltid uppdatera arbetssäkerhetssystemet enligt den senaste kunskapen, tekniken och tekniken. Sedan 1 juli 2015 är företag dessutom skyldiga att registrera sina anställda hos BPJS Employment för att delta i arbetsolycksfallsförsäkringsprogrammet. [[Relaterad artikel]]

Vilken funktion har BPJS Employment in work safety?

Som rapporterats av BPJS Employment-webbplatsen syftar detta regeringsprogram till att ge skydd mot risken för olyckor som inträffar när du arbetar. Omfattningen av olycksfall som hanteras av BPJS Ketenagakerjaan är resor från hemmet till jobbet eller vice versa, samt sjukdomar orsakade av ditt arbete. BPJS Employment ger slutenvårdsförmåner. Varje månad måste du betala ett antal bidrag, vars storlek beror på risknivån i arbetsmiljön. BPJS delar själv upp beloppet för detta bidrag i 5 kategorier, där anställda som arbetar på lågriskarbetsplatser betalar 0,24 % av en månadslön till mycket hög risk på 1,74 % av en månadslön. Genom att betala dessa avgifter får du BPJS anställningsförmåner relaterade till arbetssäkerhet, såsom:

1. Hälsovård

Denna förmån är i form av vård eller behandling när du är sjuk på grund av arbete. De tjänster du får kan vara i form av öppenvård, slutenvård, operation, blodtransfusion, till medicinsk rehabilitering.

2. Ersättning

BPJS Employment låter dig också få ersättning i form av kontanter. Beloppet beror på ditt tillstånd, med följande villkor.
 • Ersättning för transportkostnader:

  Arbetsolyckor på land/älvar/sjöar får en maximal ersättning på 1 miljon Rp, till sjöss max 1,5 milj Rp och i luften max 2,5 miljoner Rp.
 • Tillfälligt oförmögen att arbeta (STMB):

  Under de första 6 månaderna ges 100 % av lönen, de andra 6 månaderna 75 % av lönen, de tredje 6 (sex) månaderna och så vidare 50 % av lönen.
 • Inaktiverad:

  Till exempel partiella anatomiska defekter, med en beräkning på % enligt tabellen x 80 x månadslöner.
 • Död:

  Totalt 60 % x 80 x månadslön, minst lika med dödsfallsersättningen.
 • Begravningsavgift:

  Uppgår till 3 miljoner Rp.
 • Periodisk ersättning i 24 månader som kan betalas på en gång:

  Uppgår till 4,8 miljoner Rp.

3. Barns utbildningsstipendier

Denna förmån kommer att ges till barnet till varje BPJS Employment-deltagare som dör eller upplever permanent funktionsnedsättning på grund av en arbetsolycka. Stipendier från BPJS Employment är värda 12 miljoner IDR för varje deltagare. Utöver de tre punkterna ovan har BPJS Employment även andra förmåner som assistans till arbetare som råkar ut för en olycka. Du kan dock bara ta ut denna förmån om du anmäler en arbetsolycka högst 2 år efter händelsen. För att veta mer om arbetssäkerhet, fråga läkaren direkt i SehatQ-appen för familjehälsa. Ladda ner nu på App Store och Google Play.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found